ASSOCIATES

co+labo Partners

                                     Darko Radović 
  • co-founder of co+labo Radović; 2008 
 • Professor at Keio University, in charge of co+labo@Keio since 2009
 • Vuk Radović
  • co-founder of co+labo Radović; 2008
 • in charge of  co+labo, professional arm of co+labo
 • co+labo urban and architectural design advisor
 • practising architect and urban designer, Tokyo, London, Melbourne
 • PhD student at Keio SFC, GESL researcher   


Vuk in discussion with Kengo Kuma, in an 2011 NHK documentary movie co+labo Associates
 • Satoshi Sano, Eureka (in co+labo since 2009)
co+labo Visiting Professors
co+labo Visiting Fellows:
co+labo Visiting Lecturers:

co+labo Graduates, by generation entering the laboratory
Masters Degree, unless specified otherwise 
              
Chiaki Fujii, Asako Tabuchi, Hanae Yamawaki. Aya Yanagisawa, Taku Ikeda, Noboru Ito, Hidetaka Karube, Tatsuya Koike


Ryosuke Fujii, Takashi Takei, Koshiro Torii, Takaaki Watanabe, Hirotaka Yokose


Milica Muminović (PhD), Katsuhito Komatsu, Shigeru Rakuman

4
Ayako Ishikawa, Kumiko Natsumeda, Chihiro Ueda, Minoru Matsui (UG), Wataru Minegishi, Masato Shinohara, Wataru Hashida, Charles Lemonnier (Double Degree, Keio-L'Ecole Normale Nantes)

5
Ken Akatsuka, Shinnosuke Hoshikawa (UG), Yoshiaki Kato, Kohsuke Kobayashi (UG), Yukari Nishide (UG)
6
Mayumi Kanemaru (UG), Saki Kozono, Moe Suzuki, Yoshio Sasamura, Daisuke Sato (UG)

7
Kira Horie (UG), Sotaro Miyatake, Wakataro Ueno, Ryoto Amano, Yuta Sato

Tomotake Miyagaki (UG), Onda Kazuhiko (UG), Hiroo Maruyama (UG), Akitaka Suzuki )UG), Soyoka Tsuji (UG)
co+labo members T-shirt