15 April 2013


Keio University architecture exhibition, 10-16 April @ Hiyoshi Campus, Raiosha Bldg.
ten co+labo members - Akatsuka Ken, Sasamura Yoshiro, Kozono Saki, Suzuki Moe, Horie Kira, Amano Ryoto, Miyatake Sotaro, Sato Yuta, Ueno Wakataro, Kobayashi Kosuke and Kanemaru Mayumi exhibited their projects
the visitors decided that the works of five co+labo members were the best at the exhibition: 
Horie Kira (64 votes), Akatsuka Ken (59), Kobayashi Kosuke (57), Ueno Wakataro (49) and Sasamura Yoshiro (46)No comments:

Post a Comment